Bezpečnost potravin

SoCo: výzkumný projekt EU zaměřený na udržitelné zemědělství

Vydáno: 14. 7. 2009
Autor:

Dne 28.5.2009 se uskutečnil v Bruselu seminář k projektu. Závěrečná zpráva z projektu.

Společné výzkumné středisko (JRC) Evropské komise a GŘ pro zemědělství a rozvoj venkova prezentovaly na politickém semináři, který se konal dne 28. května 2009 v Bruselu, hlavní poznatky z dvouletého projektu zahájeného v roce 2007 a řešeného pod názvem “SoCo” (Sustainable Agriculture and Soil Conservation, udržitelné zemědělství a zachování půdy).
Semináře se zúčastnili zástupci ministerstev vlád členských států EU, představitelé organizací zabývajících se zemědělskou činností, průmyslovou výrobou a životním prostředím a také zástupci vysokých škol.
 
Výzkum pro SoCo projekt zajišťoval JRC ve spolupráci s vědeckými instituty z několika členských států. Výzkum byl založen na:
– obsáhlém posuzování praktik šetrného hospodaření na půdě,
– posuzování rizika procesů degradace půdy úzce spojených se zemědělskou činností,
– politických opatřeních existujících na úrovni EU, národní a regionální.
 
Cílem projektu bylo lépe pochopit praktiky zachování půdy v Evropě a analyzovat, jak politická opatření mohou podpořit farmáře tyto praktiky přijímat.
Výzkum zajišťovaly dva instituty JRC: IPTS (Institut pro prospektivní technologické studie) a IES (Institut pro životní prostředí a udržitelnost). V příloze je k dispozici závěrečná zpráva projektu SoCo a zpráva zaměřená na určování degradace půdy v zemědělství EU.
 
Příloha 1: Final report on the project SoCo (pdf, 8,72 MB, 172 stran)
Příloha 2: Addressing soil degradation in EU agriculture (pdf, 18,8 MB, 332 stran)