Bezpečnost potravin

Snižování vlivu stoupajících cen hnojiv

Vydáno: 29. 6. 2009
Autor:

Úspory nákladů na hnojivo při zachování výnosů lze dosáhnout zajištěním lepší účinnosti aplikovaných živin.

Hnojivo se má aplikovat podle potřeby – v množství podle stavu živin v jednotlivých lokalitách pozemku, aby se zajistilo jeho efektivní využití. Jinak podle Chrise Dullera z IBERS Grassland Development Centre, Aberystwyth dochází k neodpovídajícímu efektu vynaložených nákladů.
Jestliže se aplikuje méně hnojiva bez zjištění jeho lokální účinnosti s cílem zlepšit využití živin, pak může často docházet k menšímu výnosu píce. Hnojení menší dávkou na celém pozemku není nejlepší volbou. Úspora nákladů za hnojivo bez snížení výnosu píce vyžaduje určitou základní strategii. Problémem je zlepšit účinnost aplikovaných živin. Toho lze dosáhnout následovně:
  • Odebírat základní půdní vzorky a uchovávat záznam o obsahu půdních živin (pH, P, K, Mg) na jednotlivých pozemcích. Udržování správného poměru P a K je důležité pro příjem maximálního množství dusíku a výnos pěstované plodiny. Nadbytek těchto živin může být problémem stejně tak jako jejich nedostatek.
  • Často se opomíjí vápnění a studie prováděné IBERS Grassland Development Centre prokázaly, že 70 % odebraných půdních vzorků z farem živočišné výroby bylo pod normou pH 6. Efektivní příjem živin je závislý na faktoru pH 6 – 6,5.
  • Špatná struktura půdy nebo její utlačení mohou redukovat výnos pěstované plodiny. Dochází ke snižování dostupnosti živin a vývoje kořenového systému, omezení pohybu živin, redukci aktivity živočichů a omezení odvodnění.
  • Kalibrace rozmetadel hnojiv a optimální doba aplikace zabraňují škodám a ztrátám vymýváním.
  • Snižuje se obsah síry v důsledku omezení emisí z těžkého průmyslu a proto musí docházet k aplikacím síry. Bez adekvátního obsahu síry je příjem dusíku neefektivní a mohou se zvýšit jeho ztráty vymýváním.
  • Požaduje se vysoká kvalita porostu. Vysoce kvalitní, dobře ošetřovaný porost může každý rok vyprodukovat více než 10 t/ha píce.
  • Jetel má schopnost vázat dusík, zvyšovat hladinu proteinů a poskytovat větší množství sušiny. Porost obsahující 30 % sušiny jetele dokáže vázat až 150 kg N/ha, musí však být v dobré kondici s aktivními hlízkami na kořenech.
  • Důležité je přesně spočítat nutriční hodnotu hnoje. Vývoj nových strojů a technologií v podobě injekčních systémů vede k efektivnější aplikaci dusíku, umožňuje snížit náklady a je šetrnější k životnímu prostředí.
  • Spásání je nejlevnější způsob krmení. V mnoha případech je siláž ze tří sečí neekonomická, proto je lepší uvažovat o jiné alternativě, např. pěstování kukuřice.