Bezpečnost potravin

Snižování reziduí v syrovém mléce v USA

Vydáno: 3. 6. 2010
Autor:

Podle zprávy FDA byla v r. 2009 zjištěna přítomnost reziduí veterinárních léčiv jen v 0,026 % přepravních cisteren se syrovým mlékem.

Nízká úroveň kontaminace mléka rezidui veterinárních léčiv (jedna z 3 846 cisteren, kontrolovány jsou všechny cisterny) znamená snížení o 7 % proti roku 2008. V případě zjištění jakékoli rezidua je cisterna pozastavena a nesmí být použita pro lidskou výživu. Celkové pozastavené množství mléka bylo o 13 % nižší než v r. 2008 a o 58 % nižší než v r. 2007. K tomuto výsledku přispěl přísnější systém péče o krávy a provádění testů na farmě.

Výsledky testů z 50 států USA jsou uvedeny v databázi National Milk Drug Residue Databáze (NMDRD). Celkem bylo v r. 2009 analyzováno 3,9 mil. vzorků syrového mléka a přes 45 tis. hotových mléčných výrobků, což je o 4 % více než v r. 2008. Byl zvýšen počet vzorků analyzovaných na enrofloxacin a sulfonamidy. Údaje zahrnují výsledky testů 10 různých skupin veterinárních léčiv a použití 26 testovacích metod.

Antibiotika nejsou u mléčného skutu rutinně používána, léčená zvířata jsou oddělena z produkce mléka pro lidskou výživu a vrácena, až když je mléko bez reziduí.

Text celé zprávy NMDRD lze nalézt zde.

Dairy Foods, 2010, č. 3, s. 12