Bezpečnost potravin

Snižování cholesterolu v potravinách

Vydáno: 3. 9. 2008
Autor:

Přehled metod, které vedou ke snížení obsahu cholesterolu v potravinách.

Cholesterol je důležitý živočišný steroid, který se nachází ve všech buňkách a tkáních u všech živočichů včetně člověka. Průměrné lidské tělo obsahuje celkem 150 g cholesterolu, přičemž denně syntetizuje 700–1500 mg cholesterolu k náhradě ztrát způsobených především vylučováním do stolice.
Cholesterol plní v těle řadu důležitých funkcí. Je nezbytný pro tvorbu žlučových kyselin, které umožňují trávení lipidů obsažených ve stravě. Je důležitou stavební složkou buněčných membrán a obalových vrstev nervů. Cholesterol je prekurzorem steroidních hormonů a vitaminu D.
Ve druhé polovině minulého století se cholesterol intenzivně zkoumal z hlediska vlivu na zdraví. Výzkum na zvířatech i lidech prokázal, že vysoký příjem cholesterolu, zvláště LDL-cholesterolu, má negativní vliv na zdraví (je příčinou srdečně cévního onemocnění).
Cholesterol je přirozenou složkou potravin. Vzhledem k jeho negativním účinkům na zdraví se proto hledají postupy vedoucí ke snížení cholesterolu v potravinách. Metody odstraňování cholesterolu z potravin lze dělit na: fyzikálně-chemické, enzymové, využívající mikroorganismy (viz tabulka).
 
Přehled metod odstraňování cholesterolu z potravin
 
Metoda
Princip metody
Fyzikálně-chemická
Extrakce pomocí kapaliny v nadkritickém stavu (superkritickým CO2)
Extrakce do oleje
Adsorpce cyklodextriny
Tvorba komplexů se saponinem
Enzymová
Oxidace cholesteroloxidázou
Redukce cholesterolreduktázou na koprostanol
Využití fosfolipáz s dalším postupem odstranění
Využívající mikroorganismy
Eubacterium coprostanoligens (obsahuje cholesterolreduktázu)
Tetrahymena thermophipia (obsahuje enzymy, které desaturují cholesterol a fosfolipázy, které uvolňují cholesterol z lipoproteinových komplexů)
Rodococcus equi (obsahuje cholesteroloxidázu)
 
V práci publikované pod názvem “Možnosti enzymové úpravy hladiny cholesterolu v potravinách” se blíže popisují jednotlivé postupy snižování cholesterolu v potravinách.
Ačkoliv jsou známy různé možnosti odstranění cholesterolu z potravin pomocí enzymů (biologickými metodami), žádná z těchto možností se dosud průmyslově nevyužívá.