Bezpečnost potravin

Snižování alergické reakce na arašídy

Vydáno: 18. 5. 2009
Autor:

Zvyšování denních dávek bílkoviny arašídů vedlo u alergických dětí k vytvoření tolerance. Předběžné výsledky studie.

Výzkumníci z Duke University Medical Centre a Arkansas Children’s Hospital provedli pokus, do kterého bylo zapojeno 33 dětí alergických na arašídy. Cílem pokusu bylo zjistit, zda zvyšování dávek bílkoviny arašídů by mohlo změnit odezvu imunitního systému organismu.
Výchozí dávka pokusu byla 1/1000 arašídu, avšak po 8–10 měsících byly děti schopné denně konzumovat množství odpovídající 15 arašídům, a to bez nežádoucích účinků.
Do studie byli nabíráni pacienti po dobu pěti let. Devět dětí z 33 dětí ve studii denně po dobu minimálně 2,5 roku užívalo denně léky. Po sérii testů v rámci studie pět dětí z uvedených devíti dětí mohlo ukončit denní příjem léků a mohlo konzumovat arašídy jako součást běžné stravy. U několika dětí byl po dobu několika týdnů zastaven příjem arašídů. Ani u těchto dětí se neobjevily negativní reakce na arašídy po opětovném začlenění arašídů do jídelníčku.
Vědci nadále monitorují děti z hlediska možných změn v jejich imunitním systému a to prostřednictvím kožních, krevních a imunitních testů. Testy četných imunologických indikátorů naznačují, že pět dětí si vytvořilo toleranci (pokud nedošlo úplně k vymizení alergie).
Z takto malé studie je předčasné dělat závěry. Jde o předběžné výsledky, které ukazují na to, že orální imunitní terapie má pravděpodobně pozitivní vliv na toleranci bílkoviny arašídů u pacientů.
 
Zdroj: Allergen Bureau (e-zpravodaj)

A–Z slovník bezpečnosti potravin: Alergie na arašídy