Bezpečnost potravin

Smí se prodávat krájené ovoce?

Vydáno: 5. 5. 2008
Autor: berankova1

TZ SZPI ze dne 2.5. 2008

Ovoce je v obchodech k dostání v mnoha podobách, především je však třeba rozlišovat mezi čerstvým ovocem a zpracovaným ovocem.

Čerstvé ovoce se podle českých státních norem, které jsou harmonizované s evropskými normami, smí prodávat jen celistvé. Není tedy možné je nabízet nakrájené, s odkrojenými částmi či jinak povrchově porušené.  Takové ovoce musí být také správně označené, na viditelném místě musí být uvedena např. odrůda, země původu a jakostní třída. V předpisech není stanovena teplota, za které se může čerstvé ovoce prodávat, obchodník je však zodpovědný za to, že ovoce vyhovuje požadavkům pro deklarovanou jakost. Ke snížení kvality ovoce a tedy i jakosti by přitom mohlo dojít například působením mrazu nebo naopak velkého horka.

Druhou skupinu tvoří zpracované ovoce, čímž se nemyslí jen marmelády a džemy, ale i sušené nebo upravené chlazené čerstvé ovoce, což může být i nakrájené ovoce. V těchto případech musí výrobce dodržet přísné hygienické podmínky předepsané pro výrobu potravin, nesmí k výrobě použít nahnilé nebo plesnivé ovoce a samozřejmě je zodpovědný za to, že jeho výrobek je zdravotně nezávadný. Nakrájené ovoce lze tedy prodávat jen v neporušených uzavřených baleních, na etiketě musí být kromě jiného uvedeno datum použitelnosti a teplota, při které by se měl takový výrobek uchovávat.  V obchodě pak musí být uložen v chladicích zařízeních, kde je udržována teplota od 0 do 5 stupňů Celsia.
 
Prodej nakrájeného ovoce za těchto podmínek není zakázán žádným právním předpisem.  Spotřebitelé by si však při nákupu měli dát pozor na to, jestli již nevypršela uvedená doba použitelnosti, a v žádném případě by si neměli kupovat takový výrobek, pokud není nabízen v chladícím zařízení nebo pokud je přes obal patrné, že je ovoce nahnilé.

Zpracovala: Martina Šmídtová, tisková mluvčí SZPI