Bezpečnost potravin

Směrnice EU proti nekalým obchodním praktikám

Vydáno: 11. 11. 2007
Autor: pospisilova

Směrnice 2005/29/ES, která má být implementována do národních předpisů zakazuje klamavé a agresivní praktiky.

Do 12. 12. 2007 má být do legislativy členských států EU implantována (a nabýt účinnosti) ustanovení směrnice 2005/29/ES o nekalých obchodních praktikách vůči spotřebitelům na vnitřním trhu. Jsou v ní definovány pojmy jako „obchodní praktiky“, „podstatné narušení ekonomického chování spotřebitele“, „kodex chování“, „náležitá profesionální péče“, „výzva ke koupi“, „nepatřičné ovlivňování“ aj. Nekalé obchodní praktiky jsou zakázány a směrnice stanovuje, kdy je obchodní praktika klamavá, agresivní, kdy se jedná o a klamavé opomenutí, obtěžování, donucování nepatřičné ovlivňování apod.
Příloze 1 je uveden seznam příkladů klamavých a agresivních obchodních praktik, které jsou za každých okolností považovány za nekalé.
Poznámka
Některá ustanovení směrnice 2005/29 jsou zapracována do českého zákona 25/2006 Sb. o regulaci reklamy aniž však by byla citována směrnice 2005/29/ES.

http://www.pravnizpravodaj.cz/pz/pz.nsf/lkpplainnews/6CFA77A6D15EDF78C1257156001F7485