Bezpečnost potravin

Směrnice ES s  požadavky na označování potravin nad rámec směrnice 2000/13/ES

Vydáno: 2. 2. 2008
Autor:

Směrnice 2008/5/ES zrušuje směrnici 94/54/ES a slučuje požadavky ohledně balicích plynů, sladidel a lékořice.

Směrnice 2008/5/ES  o povinném uvádění jiných údajů, než jsou údaje stanovené ve směrnici 2000/13/ES, při označování určitých potravin, zrušuje s platností od 20. 2. 2008 směrnici 94/54/ES a její změnové směrnice 96/21/ES (o sladidlech) a 2004/77/ES (o glycyrrhizové kyselině), a shrnuje požadavky těchto směrnic.