Bezpečnost potravin

Slintavka a kulhavka na jihovýchodě

Vydáno: 5. 1. 2011
Autor: SVS ČR

Tisková zpráva SVS ČR ze dne 5.1. 2011.

Nejen ČR, ale i ostatní členské státy věří, že se slintavka a kulhavka z Bulharska nezavleče dál do Unie. Bulharské veterinární dozorové orgány totiž zjistily u divokého prasete v provincii Burgas onemocnění slintavkou a kulhavkou.  Nález potvrdila referenční laboratoř EU v britském Pirbrightu.

O zjištění SLAK (slintavky a kulhavky) neboli FMD (Foot and Mouth Disease) v Bulharsku bude jednat Stálý výbor pro potravní řetězec a zdraví zvířat Evropské komise ve dnech 11. – 12. 1. 2011, kterého se účastní i zástupci SVS ČR. S největší pravděpodobností jde o případ zavlečení tohoto nebezpečného onemocnění z Turecka, kde se prakticky běžně vyskytuje a počty hlášených ohnisek se pohybují stále ve stovkách.

Pro Bulharsko to znamená přijmout mimořádná veterinární opatření, tj. uzavřít území, zákaz pohybu a přesunů hospodářských zvířat a to nejen vnímavých, tedy nejen přežvýkavců a prasat, a zvýšenou opatrnost v ochranném pásmu. Samozřejmě i zákaz obchodování a vývozu z daného území.

Pro ČR a pro Státní veterinární správu ČR je tento případ, v podstatě na hranicích EU, varováním, a znamená věnovat tomuto potenciálnímu problému velkou pozornost. Lidé ani chovy hospodářských zvířat nyní ohroženy nejsou. Určitě lze potvrdit, že jsme schopni v případě reálného nebezpečí přijmout dostatečná ochranná veterinární opatření. Stačí si vzpomenout na problémy, jaké zažívala Velká Británie s propuknutím této nákazy v roce 2001, a jaká opatření tehdy přijímala ČR.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR
Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz.