Bezpečnost potravin

Sledujeme rezistenci salmonel a kampylobaktera k antibiotikům

Vydáno: 16. 3. 2011
Autor: SVS ČR

Tisková zpráva SVS ČR ze dne 16. 3. 2011.

Při intenzivním používání antibiotik časem dochází k tomu, že se u některých mikroorganismů vyvine rezistence k těmto léčivům. Jedním z úkolů veterinárního dozoru je tyto trendy sledovat a pokud možno jim předcházet. Ve státních veterinárních ústavech testujeme vzorky masa skotu, prasat, drůbeže, krmiv a syrového kravského mléka na přítomnost nejzávažnějších původců nemocí přenosných na lidi potravinami živočišného původu a u nich pak testujeme jejich odolnost vůči konkrétním antimikrobiálním látkám. V případě, že se zjistí, že rezistence některého mikroorganismu vůči konkrétnímu léčivu stoupá, přijmou se opatření k tomu, aby se používání daného léčiva u zvířat omezilo.

Výsledky tohoto cíleného monitoringu předloží SVS ČR Mezinárodnímu úřadu pro potraviny (EFSA) do konce letošního května.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR
Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz.