Bezpečnost potravin

Sledování příjmu patulinu v Rakousku

Vydáno: 24. 2. 2009
Autor:

Zatížení obyvatel patulinem ze šťáv je podstatně nižší než odpovídá denní tolerovatelné hodnotě 0,4 μg/kg tělesné hmotnosti.

Podle nařízení 1881/2006/ES je pro jablečné šťávy, nektary a fermentované jablečné výrobky stanoven limit pro patulin 50 μg/kg. Pro tuhé výrobky z jablek určené k přímé spotřebě jako kompoty či dřeně, platí limit 25 μg/kg, pro výrobky určené kojencům 10 μg/kg.
V období 2003 – 2007 bylo v Rakousku analyzováno z hlediska přítomnosti patulinu 164 vzorků ovocných šťáv a 70 kojeneckých příloh. V jablečných šťávách byl patulin zjištěn v 38 %, v hroznových v 24 %. Na rozdíl od tohoto poměrně četného výskytu, nebyl patulin prokázán v 97 % kojeneckých výrobků. Maximální zjištěné hodnoty byly v jablečných šťávách 58,4, v hroznových šťávách 44,0 a kojeneckých příkrmech 3 μg/kg. Průměrné hodnoty byly 6,2, 4,3 a 0,8 μg/kg.
Bylo provedeno šetření ohledně expozice spotřebitelů s průměrnou nebo vysokou spotřebou šťáv (viz údaje v tabulce).

 
 
středně vysoká spotřeba μg/kg
vysoká spotřeba
μg/kg
předškolní děti
jablečná šťáva
hroznová šťáva
231
203
500
442
ženy
jablečná šťáva
hroznová šťáva
323
167
750
250
muži
jablečná šťáva
hroznová šťáva
370
192
1000
333
kojenci (7 kg) a malé děti (10 kg)
jablečná příloha
250

Dospělo se k příjmu 0,7 až 6,2 μg/den u předškolních dětí i dospělých. U kojenců a malých dětí byl zjištěn příjem 0,2 až 0,8 μg/den. Zjištěné hodnoty pro všechny uvedené skupiny obyvatel leží hluboko pod tolerovatelným denním příjmem 0,4 μg/kg tělesné hmotnosti.

Ernährung, 33, 2009, č. 1, s. 5-11