Bezpečnost potravin

Sledování kontaminace biocereálií v Rakousku

Vydáno: 25. 3. 2010
Autor:

Limit 10 μg/kg byl splněn u téměř 94 % analyzovaných vzorků. Pochybnosti o praktikách některých podniků však vzbuzují extrémně vysoké hodnoty reziduí piperonylbutoxidu v ječmenu, nebo chlorpyrifos-metylu v pšenici.

V období 2003 – 2007 bylo v Rakousku analyzováno 7500 obilovin produkovaných ekologickým zemědělstvím pomocí plynové chromatografie v kombinaci s hmotnostní spektrometrií. V ekologickém zemědělství, kde je zakázáno používat pesticidy, platí limit 10 μg/kg. Toto kritérium bylo splněno u 94 % analyzovaných vzorků, přičemž u 85 % byla hladina pesticidů pod mezí detekce (3 μg/kg). V 15 % vzorků byl zjištěn výskyt reziduí piperonylbutoxidu, chlorpyrifos-metylu, dichlorvosu, pyrimifos-metylu, chlorpyrifosu a chlorprofamu. Asi 6,5 % překračovalo stanovený limit. Velké pochybnosti o praktikách v ekologickém zemědělství vzbuzují zjištění jako 6,37 mg/kg piperonylbutoxidu v ječmeni, nebo 2,25 mg/kg chlorpyrifos-metylu v pšenici.

Ernährung, 34, 2010, č. 1, s. 7-13

Objednávka kopie článku