Bezpečnost potravin

Sled evropských akcí proti obezitě

Vydáno: 13. 6. 2008
Autor:

Přehled aktivit zaměřených proti obezitě včetně založení Skupiny na vysoké úrovni pro výživu a přijetí Bílé knihy.

Listopad 2006: Evropská ministerská konference proti obezitě ve spolupráci s WHO – podpis evropské smlouvy proti obezitě
22.-25. duben 2007: 15. evropský kongres o obezitě – platforma pro diskuse o nejnovějším vývoji vědeckých znalostí o obezitě
30. květen 2007: Komise přijala Bílou knihu pro strategii evropské výživy
Červen 2007: 3. Výroční konference o obezitě
1. červenec 2007: Nové nařízení 1924/2006/ES o výživových a zdravotních tvrzeních nabylo účinnosti.
11. červenec 2007: Komise předložila Bílou knihu o sportu (White Paper on Sport).
Podzim 2007: Zřízení “Skupiny na vysoké úrovni pro výživu (HLG), nadváhu a obezitu”* s cílem vytvoření platformy pro členské státy pro výměnu informací při aplikaci praktických opatření.
18. říhen 2007: 1. symposium Evropského parlamentu I stravě a zdraví (1st European Parliamentary Symposium on Diet and Health).
23.-24. říjen 2007: Výroční akce potravinářského průmyslu “Summit pro evropské zdravé potraviny
27. května 2008: Parlamentní výbor pro veřejné zdraví přijal zprávu “Bílá kniha o strategii pro evropskou výživu, nadváhu a obezitu (White paper on Nutrition, Overweight and Obesity).
2. září 2008: Plenární hlasování Parlamentu o Bílé knize.
2008: Komise zamýšlí iniciovat studii ohledně možností změn složení potravinářských výrobků s cílem snížení obsahu složek souvisejících s vývojem chronických onemocnění.
2010: První zpráva o dopadech přijetí Bílé knihy. Následovat mohou legislativní kroky, pokud se bude výsledek zdát nedostačující. 

*
Skupina na vysoké úrovni pro výživu, nadváhu a obezitu (HLG) se poprvé sešla 29. 11. 2007 s cílem stanovení pravomocí a pracovních priorit. Úkolem HLG je zajištění informovanosti o politických záměrech a aktivitách mezi členskými státy
Aktivity zaměřené na boj s obezitou byly na evropské úrovni přijaty během listopadu 07: „Evropský den zdravého stravování a vaření“ (European Day of Healthy Food and Cooking),  akce o zdravém životním stylu (pro školní děti, i pro evropské úředníky ), akce „ovoce a zelenina do škol“ (School Fruit Scheme).
Interactive Advertising Bureau Europe (IAB Europe)  bude monitorovat aktivity HLG z hlediska záležitostí reklamy.