Bezpečnost potravin

Sladkosti pro celiaky

Vydáno: 13. 2. 2008
Autor:

Seznam výrobků neobsahujících lepek, schválených VÚPP jako vhodné pro celiaky.

Poslední loňské číslo časopisu Listy celiaků (roč. 11, 2007, č. 5–6, s. 22–24) přináší kompletní seznam bezlepkových cukrovinek a dalších sladkostí, testovaných Výzkumným ústavem potravinářským v Praze. Současně je uveden i seznam schválených cereálních výrobků. U každého výrobku je rovněž uveden výrobce.