Bezpečnost potravin

Škůdci rostlin: koordinace procesu analýzy rizik v EU

Vydáno: 18. 6. 2010
Autor:

Veřejná diskuse k návrhu EFSA. Připomínky lze podávat do 28.7.2010.

Úlohou Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA) v oblasti zdraví rostlin je poskytovat managerům rizik v EU vědeckou radu ohledně rizik, která představují škůdci rostlin. Tato hlavní aktivita EFSA je také zmíněna v dokumentu pracovní skupiny Rady COPHS (Chief Officers of Plant Health Services) uveřejněném pod názvem “Guidelines for EC coordination and handling of Pest Risk Analysis documents and other scientific justification documents supporting the decision-making process for EC phytosanitary measures”.
Dokument COPHS poskytuje návod jak postupovat při analýze rizik, která představují škůdci rostlin. Cílem je zvyšování transparentnosti a konzistence tohoto procesu.
V souvislosti s dokumentem COPHS se EFSA domnívá, že nastala příležitost pro vyjasnění a posílení úlohy EFSA ve fytosanitární oblasti v rámci Evropy.
Panel pro zdraví rostlin EFSA po diskusích s Evropskou komisí a členskými státy vypracoval návrh dokumentu, který se zabývá koordinací procesu analýzy rizik škůdců v EU (viz příloha).
EFSA nyní vyzývá zainteresované subjekty, aby v termínu do 28.7.2010 zasílaly k návrhu připomínky. Formulář pro podání přípomínek prostřednictvím internetu.