Bezpečnost potravin

Školicí kurz Karolinska Institutet k endokrinním disruptorům

Vydáno: 29. 6. 2022
Autor: KM EFSA

On-line, 19. srpna 2022

Institut environmentální medicíny Karolinska Institutet (KI) nabízí na podzim 2022 následující kurz:

Hodnocení zdravotních rizik endokrinních disruptorů, 26.-30. září 2022

On-line kurz je určen doktorandům a dalším účastníkům z akademické sféry i účastníkům z úřadů a průmyslu.

Uzávěrka přihlášek: 20. srpna 2022

Přihlášku a další informace k tomuto a ostatním kurzům naleznete na webu KI.

S případnými dotazy se obracejte na vedoucí kurzu pí. Johannu Zilliacus, johanna.zilliacus@ki.se.

Zdroj: Karolinska Institutet