Bezpečnost potravin

Školení BTSF v roce 2017

Vydáno: 2. 1. 2017
Autor: lepeskova

Seznam a termíny školení BTSF

V roce 2017 se konají tato školení:

Pokračující programy z roku 2016 (stejní dodavatelé školení)

1.      Identifikace, registrace a sledovatelnost zvířat
2.      Zdraví zvířat (včely, ZOO)
3.      Kontingenční plány
4.      HACCP
5.      Hygiena potravin a flexibilita
6.      Potravinářská aditiva
7.      FCM – Materiály přicházející do kontaktu s potravinou –  
         Recyklace plastů
8.      Systémy auditů
9.      Nové vyšetřovací techniky v potravinách – falšování potravin,
         internetový obchod
10.    Rostlinolékařské průzkumy
11.    Ekologické zemědělství
12.    Potraviny s chráněným označením
13.    Zoonózy
14.    TSE
15.    Podpora prosazování právních předpisů EU SPS(sanitární a  
         fytosanitární opatření) CC, ASF 
16.    Přehled unijních zpráv (ex FVO) – Grange – 6 workshops

Pokračování programů z předešlých let – 2. fáze kontraktu na 2 roky

17.    Hodnocení rizik
18.    Hygiena potravin v prvovýrobě 

Course 1 – Domestic land animals and products of animal origin derived;
Course 2a – Aquatic animals and products of animal origin derived thereof;
Course 2b – Live Bivalve Molluscs;
Course 3 – Food of non-animal origin.
19.    Kontroly zdraví rostlin
20.    Kontroly mechanizace na ochranu rostlin (postřiky)

Nové programy (noví dodavatelé školení)

21.    Pravidla welfare zvířat –  speciální školení EUCHA- bod 16. 
22.    Krmivové právo
23.    Veterinární kontroly (BIPs) v přístavech /silnicích /železnicích
24.   Kontrola kontaminantů
25.    TRACES
26.    Kontroly přesunů psů a koček
27.    Informace o potravinách a složení potravin (označování
          potravin)
28.    Ohniska nákazy v potravinách a její zvládání zvací dopis na 2018
29.    Antimikrobiální rezistence (zaměření na řetězec potravin)