Bezpečnost potravin

Skandál kvůli podvodné záměně masa v Německu

Vydáno: 23. 9. 2007
Autor: pospisilova

V Bavorsku propukl další skandál v obchodu s masem. Kromě toho výsledky inspekce v Dolní Sasku ukazují na vysoký podíl nevyhovujících mas a masných výrobků.

V Německu propukl nový skandál s masem nevhodným ke konzumaci. Nejprve se zjistilo, že bavorský masozpracovatelský podnik dodal v červenci 2007 jako surovinu pro přípravu kebabu 20 t krůtího a hovězího masa, které bylo nevhodné ke konzumaci lidmi (a zřejmě již bylo zkonzumováno). Poté v téže firmě manžel majitelky zaměnil označení u 11,4 t jatečného odpadu – ořezu patřícího do kategorie 3 (vhodné jen ke zpracování na krmivo pro zvířata) ze závodu ve Schleswig-Holstein s úmyslem prodat ho k výrobě kebabu. O podvodu nebyl předem informován ani objednatel vyrábějící kebab, ani majitelka a zaměstnanci závodu. Podvod nebyl zjištěn kontrolními orgány, ale na základě udání očitého svědka. Zdá se, že bavorský podnik je zapojen do celostátní podivné obchodní sítě s masem, takže vyšetřován je i dodavatel z Schleschwick-Holstein.
Mezitím kontrolní orgán v Dolním Sasku předložil zprávu, že skoro polovina z 5 000 vzorků masa a uzenin kontrolovaných v r. 2006 nevyhověla legislativním požadavkům. U 43 vzorků se jednalo především o chyby v označování, ale 6 % vzorků bylo zdravotně závadných nebo nepoživatelných. Navíc se jako zdravotně závadná nebo nepoživatelná ukázala být i polovina výrobků, na které byla reklamace nebo upozornění.
Z hlediska závad na tom byly nejlépe uzeniny (2 % z rutinních odběrů, 10 % z odběrů na základě udání), 41 % vzorků čerstvého drůbežího masa obsahovalo kampylobakter. Více než čtvrtina balených šunek a mas měla uvedeno nesprávné datum použitelnosti, asi 30 % baleného mletého masa obsahovalo příliš málo svaloviny, 45 % vařených mas obsahovalo surovinu vhodnou jen na uzeniny, mnohé šunky a drůbeží výrobky obsahovaly příliš mnoho vody.
Nesprávně byla označena téměř třetina rutinních vzorků. Buď byla uváděna vyšší kvalita, nebo chyběly údaje o aditivech, množství, nutriční hodnotě či datu použitelnosti.