Bezpečnost potravin

Situaci s dioxiny nepodceňujeme

Vydáno: 25. 1. 2011
Autor: SVS ČR

Tisková zpráva SVS ČR ze dne 25.1. 2011.

Při pohledu za hranice je jasné, že problém s kontaminovaným krmivem s obsahem dioxinů se ukázal být rozsáhlejším, než se původně myslelo. Ovšem při pohledu zpět, do naší republiky,  je třeba konstatovat, že ani hypotetické riziko se našich obyvatel nedotklo. Ze 36 odebraných vzorků již máme výsledky ve 28 případech, ani v jednom nebylo prokázáno nadlimitní množství dioxinů.

Opakovaně jsme ujišťováni německými úřady, že žádné byť i jen potenciálně kontaminované potraviny neopustily území Německa, tudíž se nemohly do České republiky dostat ani cestou přes jiný členský stát. Výjimku tvoří zásilka vajec, která byla odeslána ke zpracování do Nizozemí, kde se jejich následným vyšetřením zjistilo, že nadlimitní množství dioxinů neobsahovala. Médii byla zveřejněna informace o tom, že do ČR bylo z Německa doručeno vepřové maso, které pocházelo ze zvířat z hospodářství, které bylo následně uzavřeno kvůli podezření, že se zde zkrmovaly kontaminované krmné směsi. Zásilka tohoto masa byla v ČR pozastavena a vyšetření odebraných vzorků prokázalo, že maso splňuje limit pro obsah dioxinů, a bylo opět uvolněno na trh v Ústeckém i Středočeském kraji.

I přes veškerá ujišťování německých úřadů zahájily dozorové orgány ČR zvýšený odběr vzorků z německých potravin. Veškerá doposud provedená vyšetření nás utvrzují, že můžeme mít plnou důvěru v opatření, která se na německé straně hranice provádějí. Žádný ze vzorků potravin, které byly k dnešnímu datu vyšetřeny, neprokázal nadlimitní obsah dioxinů. Státní veterinární správa na základě analýzy rizika nadále prověřuje zásilky zejména ze spolkových zemí, kde se problémy s dioxiny vyskytly. Dále se zaměřuje na možné reexporty masa německého původu z jiných členských států.

Dne 21. 1. 2011 vydala Evropská komise prohlášení, že v souvislosti s výše uvedenou událostí v Německu nejsou žádné právní důvody uvalovat jakákoli restriktivní opatření na potraviny a zvířata německého původu. Uvalení takovýchto opatření ze strany jakéhokoli členského státu je považováno za neopodstatněné. Maďarskými kontrolami vepřového masa i prasat z Německa se zabývala Komise a dne 21. 1. uvedla Paola Testori-Coggi, generální ředitelka DG SANCO, že takovéto kontroly jsou praktickým zákazem, k němuž nejsou důvody a jménem Komise vyzvala Maďarsko k jejich zrušení.

Je třeba dodat, že u nás na základě dlouhodobého sledování cizorodých látek v domácích surovinách a potravinách živočišného původu dosahujeme již léta velmi dobrých výsledků, pod povolenými limity. (Sledování je organizováno na základě „Plánu pravidelného sledování přítomnosti nepovolených látek kontaminujících v potravinovém řetězci“). A tento systém sledování i zjištěné výsledky vždy oceňovaly i kontrolní orgány Evropské komise. SVS ČR věří, že toto dobře vědí i naši obyvatelé.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR
Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz.