Bezpečnost potravin

Situace ve výskytu BSE v ČR

Vydáno: 14. 10. 2009
Autor:

Tisková zpráva SVS ČR ze dne 13.10.2009.

Šílenství pominulo?
Aspoň ve zvířecí říši se již delší dobu „nešílí“. Letošní poslední případ BSE, bovinní spongiformní encefalopatie, byl u nás zaznamenán v květnu. Letos zatím dva případy. V roce 2008 žádný, v roce 2007 taktéž dva.

Výskyt BSE je u nás na ústupu, stejně jako v ostatních členských zemích EU. I když sporadický výskyt není samozřejmě vyloučen. Každopádně dosud, pokud se budou obdobným způsobem další případy onemocnění vyskytovat, je potřeba i nadále počítat s vyšetřováním. Riziko podceňovat nelze.

Od roku 2001, kdy se u nás s vyšetřováním mozků skotu započalo, bylo dosud u nás vyšetřeno téměř milion a půl zvířat (přesně 1 485 549 kusů). A na toto množství bylo diagnostikováno 30 případů, to za devět let opravdu není mnoho.

I proto je naše republika je považována za zemi s malým rizikem. Mezinárodní úřad pro nákazy zvířat se sídlem v Paříži (OIE – Office international des épizooties) na základě posouzení účinnosti veterinárního dozoru a na základě četnosti výskytu BSE nám přidělil již 30. 5. 2008 certifikát, na základě kterého byla naše republika zařazena mezi země s kontrolovaným rizikem BSE.

Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR