Bezpečnost potravin

Situace po Černobylu: zprávy z monitoringu 2008 ve V. Británii

Vydáno: 8. 10. 2009
Autor:

Tři zprávy z monitoringu situace na ovčích farmách ve Velké Británii (Anglie, Skotsko, Wales).

Po havárii jaderné elektrárny v Černobylu (dnes Ukrajina) v roce 1986 se uvolnilo do atmosféry velké množství radioaktivity. Část radioaktivního spadu zasáhla hornaté oblasti Velké Británie, kde se chovají na farmách ovce.
Aby se chránilo zdraví spotřebitelů, byl vydán zákaz pohybu a prodeje ovcí z těch oblastí Velké Británie, kde úroveň kontaminace ovčího masa překročila 1 000 Bq/kg (Bq=Becquerel, jednotka radioaktivity), což je bezpečnostní limit stanovený v roce 1986.
V roce 1986 bylo vydáno ve Velké Británii omezení pro téměř devět tisíc farem. Od té doby hladina radioaktivity ovčího masa klesá a počet farem, které mají stále omezení, je nyní 369, z nich se 95 % nachází v severním Walesu.
 
Úřad pro potraviny ve Velké Británii (FSA) provádí trvale monitoring radioaktivity, aby zjistil, zda lze na základě aktuálních naměřených hodnot zrušit na zbylých farmách omezení.
Dne 21.9.2009 FSA uveřejnil tři zprávy z monitoringu situace na ovčích farmách v Anglii, Skotsku a Walesu v roce 2008. Na základě získaných výsledků nelze na žádné ze sledovaných farem zrušit restriktivní opatření. Tyto zprávy i zprávy z předcházejících monitoringů jsou k dispozici zde.
 
Zdroj: FSA