Bezpečnost potravin

Siřičitany: bezpečnostní riziko pro spotřebitele s vysokou spotřebou, data ale chybí

Vydáno: 30. 12. 2022
Autor: KM EFSA

Aktualizované hodnocení oxidu siřičitého (E220) a siřičitanů (E221-228)

Odborníci EFSA dospěli ve svém aktualizovaném hodnocení oxidu siřičitého (E220) a siřičitanů (E221-228) k závěru, že příjem siřičitanů potravinami by mohl představovat bezpečnostní riziko pro spotřebitele potravin, které tyto přídatné látky obsahují. Mezery v údajích o toxicitě znamenaly, že rozsah některých nepříznivých účinků na zdraví nebylo možné potvrdit.
Siřičitany se přirozeně vyskytují v našem těle i v potravinách, jako jsou jablka, rýže, cibule a zelí, a v nápojích, jako je víno.
Siřičitany se přidávají jako konzervační látky a antioxidanty (například k zabránění hnědnutí) do řady potravin včetně sušeného ovoce a zeleniny, výrobků z brambor, piva a sladových nápojů, vína a ovocných šťáv. Mohou se také používat k zastavení probíhajícího kvašení během procesu výroby vína.

Bezpečnostní práh
Dr. Maged Younes, předseda Vědeckého panelu EFSA pro potravinářské přídatné látky a aromata, řekl: „Dostupné údaje o toxicitě byly nedostatečné k tomu, abychom mohli stanovit přijatelný denní příjem (acceptable daily intake – ADI). Místo toho jsme vypočítali meze expozice (margin of exposure – MOE) s ohledem na příjem potravy a dávku spojenou s neurotoxickými účinky při testech na zvířatech.“
„ADI je mezní hodnota, pod kterou víme, že je denní příjem bezpečný. Pokud existují důkazy o škodlivých účincích, ale není jich dost na to, abychom mohli potvrdit, kolik je bezpečný příjem, MOE nám říká, zda je pravděpodobné, že současný příjem je škodlivý.“
MOE je poměr mezi nejnižší odhadovanou dávkou, při níž je pozorován škodlivý účinek, a úrovní expozice dané látce. V případě siřičitanů by poměr nižší než 80 mohl znamenat bezpečnostní riziko.

Expozice při vysokém příjmu
Dr. Matthew Wright, předseda pracovní skupiny EFSA pro siřičitany, uvedl: „V případě siřičitanů se jedná o velmi vysokou míru expozice: „MOE, které jsme vypočítali, byly nižší než 80 při vysokém příjmu ve všech skupinách populace s výjimkou dospívajících. To znamená, že odhadovaný příjem u těchto spotřebitelů potenciálně překračuje hodnoty, které by byly považovány za bezpečné, a to až o 12,5 % u dětí (3-10 let) a až o 60 % u dospělých.“
Panel nalezl důkazy o nepříznivých zdravotních účincích na centrální nervovou soustavu, jako je opožděná reakce nervových buněk na podněty, což je časný příznak dysfunkce nervové soustavy.
Vědci EFSA rovněž zopakovali své předchozí doporučení dále zkoumat přecitlivělost nebo nesnášenlivost u některých citlivých spotřebitelů vzhledem k nedostatkům ve znalostech.

Souvislosti aktualizovaného stanoviska
V roce 2016 EFSA znovu posoudil bezpečnost siřičitanů v rámci programu přehodnocování potravinářských přídatných látek povolených v EU před 20. lednem 2009.
Panel tehdy stanovil dočasný skupinový ADI ve výši 0,7 miligramu na kilogram tělesné hmotnosti a den, dokud nebudou k dispozici nové údaje potřebné pro vyvození závěru o jejich bezpečnosti.
Přestože Evropská komise vyhlásila výzvu k získání údajů, které by řešily nejistoty popsané v předchozím přehodnocení úřadu EFSA, informace poskytnuté průmyslem a dostupné v otevřené literatuře byly pro stanovení ADI nedostatečné.

Evropská agentura pro chemické látky (ECHA) také hodnotila oxid siřičitý samostatně podle nařízení EU o biocidních přípravcích, zejména pokud jde o jeho použití při dezinfekci sudů na víno a jako konzervačního prostředku k zabránění růstu mikroorganismů v krabicích od bot během skladování a přepravy.

Zdroj: EFSA