Bezpečnost potravin

Šíření háďátek na bramborách v Severní Americe

Vydáno: 13. 3. 2009
Autor:

I přes přísná karanténní opatření se škůdci brambor - háďátko bramborové a háďátko světlé v Severní Americe stále šíří.

     Háďátko bramborové (Globodera rostochiensis) a háďátko světlé (Globodera pallida) jsou nejničivějšími škůdci brambor, kteří způsobují každoročně na celém světě ztráty na výnosech přibližně 12,2 %. Ve Spojených státech je háďátko bramborové škůdcem pod karanténou, jehož výskyt je omezen na stát New York; je to výsledek přísných karanténních předpisů a uplatňovaných strategií managementu na napadených polích.
     Ale tato háďátka se v Severní Americe stále šíří. V současnosti bylo háďátko bramborové zjištěno poprvé v  provinci Quebec a ve dvou polích s produkcí bramborové sadby v provincii Alberta v Kanadě. Navíc, háďátko světlé, ve Spojených státech předtím nezjištěné, bylo nedávno nalezeno v mnoha bramborových polích ve státě Idaho. Objev těchto škůdců je vždy spojen s karanténními a obchodními embargy.
     V současnosti se ochrana proti háďátku bramborovému spoléhá na přísné regulační a karanténní postupy a používání rezistentních odrůd brambor, aby se ve státě New York a mimo něj zabránilo dalšímu šíření. Navzdory těmto opatřením se endemický patotyp háďátka bramborového Rol pomalu rozšířil v karanténních oblastech. Navíc se nový patotyp Rol 2, který je schopen infikovat kultivary brambor rezistentní vůči Rol, etabloval v některých karanténních oblastech státu New York.
     Ochrana proti háďátku světlému je obtížnější než ochrana proti háďátku bramborovému kvůli jeho vyššímu stupni genetické variability a nedostatku kultivarů brambor s plnou rezistencí, což zdůrazňuje potřebu vyvinout nové strategie rezistence.
     Výskyt patotypu háďátka bramborového Rol 2, nedávné objevy tohoto háďátka v Quebecu a Albertě a háďátka světlého v Idaho a celosvětový výskyt těchto háďátek ukazují, že potenciál těchto škůdců se upevnil ve všech hlavních oblastech produkce brambor ve Spojených státech. Používání kultivarů rezistentních vůči háďátkům je nejekonomičtějším a ekologicky nejbezpečnějším způsobem ochrany proti nim. Nedostatek komerčně přijatelných rezistentních kultivarů a genotypová variabilita polních populací háďátek je vážnou hrozbou pro americkou produkci brambor a obchod s nimi.
     Program ochrany proti těmto háďátkům (PCN Program) v Ithace ve státě New York, partnerství mezi americkým ministerstvem zemědělství, Agenturou pro zemědělský výzkum (Agricultural Research Service) a Cornellskou universitou je jediným výzkumným programem v Severní Americe, který má praktické zkušenosti a odborné znalosti v biologii, šlechtění na rezistenci a managementu těchto háďátek.
     Zaměření výzkumu zahrnuje:
·        Studium základní biologie interakcí háďátek a brambor.
·        Vyvíjení molekulárních diagnostických nástrojů pro druhy háďátek a identifikace jejich patotypů.
·        Vyvíjení a uvádění kultivarů brambor rezistentních vůči háďátkům.
·        Vyvíjení nových strategií ochrany proti háďátkům.
Tato háďátka jsou škůdci státního významu. Existuje naléhavá potřeba vyvinout
koordinovaný státní program pro detekci, kontrolu a management ochrany proti těmto háďátkům ve všech oblastech produkce brambor ve Spojených státech. Zavedení koordinovaného programu pro háďátka by prospělo americkému průmyslu brambor a zajistilo nepřetržitý mezistátní a internacionální obchod s bramborami.