Bezpečnost potravin

Šílených krav v ČR nepřibývá

Vydáno: 21. 10. 2008
Autor:

Tisková zpráva SVS ČR ze dne 20.10.2008.

Poslední šílená kráva, tj. pozitivní na BSE (bovinní spongiformní encefalopatii), byla v ČR zjištěna na sklonku loňského roku, před Vánoci, dne 19. 12. 2007 na okrese Teplice.
 
Od počátku roku 2001, kdy se u nás na BSE vyšetřuje, bylo dosud prověřeno 1 325 305 kusů skotu, a na toto množství bylo zjištěno 28 pozitivních kusů. Pokles výskytu této zákeřného onemocnění je zaznamenáván i v ostatních členských zemích EU. Proto také EU uvažuje o zmírnění pravidel pro testování skotu na BSE. Dosud se musí vyšetřovat všechen zdravý jatečný skot starší 30 měsíců a nutně poražené kusy starší 24 měsíců. Podle návrhu Evropské komise by se za splnění určitých podmínek mohl věk testovaných zvýšit v obou případech na 48 měsíců.
 
Podmínkou pro zvýšení je například úplný zákaz zkrmování masokostních mouček pro hospodářská zvířata po dobu nejméně šesti let, ucelené testování na BSE nejméně po stejnou dobu, systém pro sledování a identifikaci zvířat funkční opět nejméně šest let a příznivá situace ve výskytu BSE v dotyčném členském státě.  Právě s ohledem na to, že zákaz zkrmování masokostních mouček se v naší legislativě objevil až v 2003, budeme moci požádat Evropskou komisi o přehodnocení monitoringu BSE až v roce 2009, kdy uplyne zmíněná šestiletá lhůta. Po této žádosti Komise vyšle misi, která na místě prověří, zda námi uváděné údaje odpovídají skutečnosti, a pokud tomu tak bude, nebude nic bránit tomu, aby došlo ke změně. Předpokládáme, že by se věková hranice pro vyšetřování skotu na BSE u nás mohla zvýšit od počátku roku 2010. Bylo by to dobré, neboť by se snížily náklady pro zpracovatele.
 
Jak vyplývá z dosavadního přehledu výskytu BSE v ČR, zdá se, že snižující se výskyt BSE u nás setrvalým trendem. Nejvíce případů onemocnění BSE bylo zjištěno v roce 2005, osm případů, šlo však ještě o kusy, které se narodily před uplatňováním přísných veterinárních opatření (zejména před zákazem zkrmování masokostních mouček). Jakmile začalo ubývat „starších ročníků“, potvrdilo se očekávání, že nové výskyty u mladších zvířat prakticky nejsou možné. V roce 2006 byly při povinném vyšetřování zjištěny tři případy, v roce 2007 pak již pouze dva. Při posouzení všech případů je možné uvést, že všechna onemocnění BSE u nás byla zjištěna u skotu narozeného před rokem 2001, jediným nejmladším případem je kráva narozená 24. 1. 2001, tj. opět před přijatými opatřeními.
 
Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR