Bezpečnost potravin

Seznamy schválených podniků v EU pro zpracování vedlejších živočišných produktů

Vydáno: 15. 12. 2007
Autor: pospisilova

Evropská komise zprostředkovává rychlý přístup do seznamů podniků v jednotlivých zemích.

Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1774/2002 ze dne 3. října 2002, kterým se stanoví hygienická pravidla týkající se vedlejších živočišných produktů, které nejsou určeny k lidské spotřebě, musí kompetentní úřad v každé členské zemi schválit podniky, které manipulují s tímto materiálem. Podle článku 26 tohoto nařízení musí členské státy poskytovat ostatním členským státům a veřejnosti aktuální seznamy těchto podniků.
 
Evropská komise, GŘ pro zdraví a ochranu spotřebitele (DG Sanco) zpřístupňuje seznamy schválených podniků zabývajících se zpracováním vedlejších živočišných surovin a to podle jednotlivých zemí EU-27. Uvedeny jsou i seznamy některých dalších zemí (Island, Norsko, Švýcarsko, Faerské ostrovy).
Za aktuálnost seznamů odpovídají příslušné země. Každá země používá jiný způsob uveřejňování seznamu podniků.