Bezpečnost potravin

Seznam registrovaných přípravků a dalších prostředků na ochranu rostlin v ČR

Vydáno: 25. 3. 2009
Autor:

Seznam vydaný Státní rostlinolékařskou správou v roce 2009.

Státní rostlinolékařská správa (SRS), v souladu s § 39 odst. 3 zákona c. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonu, v platném znění, vydává Seznam registrovaných přípravků a dalších prostředků na ochranu rostlin. Touto formou SRS informuje veřejnost o přípravcích na ochranu rostlin a dalších prostředcích, které je možno v České republice uvádět na trh a používat.
Rozhodnutí o registraci přípravku na ochranu rostlin a povolení dalšího prostředku se uděluje na základě správního řízení vedeného SRS. Ministerstvo zdravotnictví České republiky formou toxikologických posudků ve vedených správních řízeních posuzuje vliv přípravku na ochranu rostlin a dalších prostředků na zdraví lidí.
Předkládaný seznam (viz příloha) zachycuje stav ke dni 21. ledna 2009. Publikace se vydává jedenkrát ročně a poskytuje pouze základní informace pro uživatele. Nenahrazuje návod k použití, popřípadě správní rozhodnutí.
Při aplikaci přípravku na ochranu rostlin nebo dalšího prostředku nesmí uživatel postupovat v rozporu s návodem k použití, zejména nesmí překročit nejvyšší dávku a krátit uvedené bezpečnostní lhůty.
Kontrolní orgány posuzují, zda jsou při aplikaci přípravku na ochranu rostlin a dalších prostředků dodrženy podmínky jejich správného použití, včetně pokynu k ochraně zdraví lidí, zvířat, vod, včel, zvěře a vodních organismů.
V případě porušení povinností při zacházení s přípravky na ochranu rostlin nebo dalšími prostředky hrozí uložení správní sankce podle příslušného právního předpisu.