Bezpečnost potravin

Seznam produkčních a zpracovatelských podniků akvakultury v ČR

Vydáno: 20. 10. 2009
Autor:

Veřejně přístupný online registr vytvořený na základě směrnice Rady 2006/88/ES.

Směrnice Rady 2006/88/ES ze dne 24. října 2006 se týká veterinárních požadavků na živočichy pocházející z akvakultury a produkty akvakultury a dále prevence a tlumení některých nákaz vodních živočichů.
Směrnice 2006/88/ES stanovuje veterinární požadavky pro uvádění na trh, dovoz a tranzit živočichů pocházejících z akvakultury a produktů z nich získaných a minimální preventivní opatření zaměřená na zvyšování informovanosti a připravenosti příslušných orgánů, provozovatelů produkčních podniků akvakultury a dalších subjektů spojených s tímto odvětvím ohledně nákaz živočichů pocházejících z akvakultury.
V zájmu zlepšení prevence výskytu a šíření nákaz uvedených na seznamu obsaženém v příloze IV směrnice 2006/88/ES je třeba, aby členské státy elektronickými prostředky zpřístupnily informace o produkčních podnicích akvakultury a oprávněných zpracovatelských zařízeních, a zejména o chovaných druzích a jejich nákazovém statusu.
 
Jakmile jsou podniky pro produkci akvakultury a zpracovatelské podniky schváleny, členský stát má zřídit veřejně přístupný registr. Toto opatření se zavádí rozhodnutím Komise 2008/392/ES, kterým se provádí směrnice Rady 2006/88/ES, pokud jde o informační stránku na internetu, jejímž cílem je zpřístupnit elektronickými prostředky informace o produkčních podnicích akvakultury a oprávněných zpracovatelských zařízeních v oblasti.
 
Informační stránku na internetu dosud zřídily tyto státy: Velká Británie (Skotsko, Anglie/Wales), Irsko, Slovinsko, Polsko, Litva a nově také Česká republika.