Bezpečnost potravin

Seznam přírodních minerálních vod v EU

Vydáno: 26. 3. 2009
Autor:

Seznam Evropské komise aktualizovaný k 25.3.2009. Odstraňování nežádoucích látek z vod.

Evropská komise na svých internetových stránkách uveřejňuje průběžně aktualizovaný seznam přírodních minerálních vod, které oficiálně uvádějí členské státy EU, dále Island a Norsko. Uvedený seznam je publikován v Úředním věstníku EU.
Přírodní minerální vody představují pouze jednu z různých kategorií vod určených k humánní konzumaci. Evropská komise společně s Evropským úřadem pro bezpečnost potravin posuzuje různé technologické úpravy vod.
Pracovní skupina Evropské komise pro technologické posouzení úprav přírodních minerálních vod uveřejnila zprávu o ošetření vod oxidem hlinitým k odstranění fluoru z přírodních minerálních vod a ze stolních vod. Jiná zpráva se zabývá odstraněním manganu, železa a arzénu z vod.