Bezpečnost potravin

Seznam nejrizikovějších dovážených neživočišných produktů

Vydáno: 20. 4. 2007
Autor: pospisilova

Komise ES pracuje na návrhu prováděcího předpisu k nařízení 882/2004 o úřední kontrole.

Komise rozhodla o sestavení seznamu vysoce rizikových dovozů potravin a krmiv rostlinného původu (non-POAO = products of non-animal origin) s cílem stanovit priority kontroly pro zvýšení bezpečnosti spotřebitelů. Bude se jednat o prováděcí předpis k nařízení 882/2004 o úřední kontrole. Seznam bude vycházet ze systému RASFF a z požadavků jednotlivých členských států na základě dosavadních zkušeností s dovozem. Kromě sestavení seznamu musí být zpracovány požadavky, které je nutno splnit při dovozu dotyčných produktů a musí být určena místa k provádění kontroly. Náklady na odběr vzorků a analýzy by měly být hrazeny příslušnými dodavateli dovážených produktů.