Bezpečnost potravin

Seznam aditiv používaných v plastech

Vydáno: 27. 8. 2008
Autor:

Aktualizovaný prozatímní seznam aditiv používaných do plastů přicházejících do kontaktu s potravinami.

Evropská komise, GŘ zdraví a ochrany spotřebitele uveřejnilo dne 26.8.2008 prozatímní seznam aditiv, která lze používat v pastových materiálech přicházejících do kontaktu s potravinami. Seznam, původně publikovaný 10.4.2008, byl aktualizován ke dni 14.8.2008 (viz příloha).
Prozatímní seznam aditiv pro použití do plastových materiálů a předmětů přicházejících do kontaktu s potravinami obsahuje ta aditiva, o která bylo legálně požádáno do 31.12.2006. Tato aditiva nejsou autorizována na úrovni Společenství.
Látky na seznamu nemusely být nezbytně posuzovány Evropským úřadem pro bezpečnost potravin (EFSA). Na internetových stránkách EFSA jsou k dispozici vědecká stanoviska, která panel AFC vydal k materiálům přicházejícím do kontaktu s potravinami, viz databázi vědeckých stanovisek EFSA (v položce “Opinion” vyberte “AFC-Food contact materials”).
Aditiva na prozatímním seznamu jsou regulována na národní úrovni. K ověření jejich legislativního statusu je třeba kontaktovat národní autority v členských státech.
Od 1. ledna 2010 se seznam aditiv ve směrnici 2002/72/ES týkající se plastových materiálů a předmětů určených pro kontakt s potravinami stane pozitivním seznamem a budou ho muset přijmout všechny členské státy. Po tomto datu látky na prozatímním seznamu budou moci být nadále používány podle národní legislativy a to do doby, než budou/nebudou začleněny na pozitivní seznam.