Bezpečnost potravin

Seznam a kategorizace nemocí zvířat přenosných na člověka

Vydáno: 11. 11. 2008
Autor:

Nová studie v EU bude kategorizovat nemoci zvířat z hlediska zdravotního rizika a ekonomického dopadu.

V rámci EU se aplikuje nová strategie zaměřená na zdraví zvířat. Komise schválila akční plán, který má usnadnit implementaci této strategie. Na internetových stránkách Evropské komise – GŘ zdraví a ochrany spotřebitele je podrobný přehled aktivit (již realizovaných a plánovaných), kterými se nová strategie EU zaměřená na zdraví zvířat implementuje.
Jednou z aktivit (viz 3.1), která má napomoci při definování priorit ve strategii, je kategorizace rizik z onemocnění zvířat. V této souvislosti již byly provedeny přípravné práce, na kterých se podílely veterinární úřady členských států EU (únor 2008).
Za provedení studií, které povedou ke kategorizaci rizik souvisejících s nemocemi zvířat, bude odpovídat OIE. OIE hledal, na základě výzvy, pro tuto práci partnery. Více informací o studii OIE, která se bude řešit pod názvem “Seznam a kategorizace prioritních onemocnění zvířat, včetně těch, která se přenášejí na člověka”.