Bezpečnost potravin

Šetrný způsob likvidace škůdců

Vydáno: 20. 5. 2008
Autor:

Tisková zpráva SVS ČR ze dne 16.5.2008.

Zdálo by se, že se myši nemusejí bát, že by mohly nějakému necitovi sednout na lep, když takovýto způsob jejich hubení zapovídá zákon na ochranu zvířat proti týrání, speciálně § 5, odstavec 9. Ale, bohužel, není tomu tak. Státní veterinární správa ČR obdržela podnět od jedné pozorné paní, která v jednom výprodeji v Praze lepicí pasti na myši objevila. Okamžitě zde zasáhl inspektor Městské veterinární správy Praha a výsledek: zákaz prodeje a návrh na projednání správního deliktu krajskému úřadu.
 
Myši a jiní ve skladištích škodící hlodavci, jako například potkani, se hubit smějí, ale takovým způsobem, který zajišťuje  jejich usmrcení šetrným způsobem. Smí se používat takové pasti, které svým mechanismem zvíře okamžitě usmrtí mechanickým způsobem. Nesmí se používat pasti čelisťové, ani výše zmíněné lepové. Otrávených návnad se také smí používat, ale jen schválených, tj. takových, při kterých hlodavec uhyne tak, že si „ani nevšimne“, jeho tělesné funkce vyhasnou pozvolna, zdánlivě přirozenou cestou.
 
Čelisťové pasti jsou zakázány, protože by se do nich chycená zvířata mohla velmi trápit. Tedy takto se samozřejmě nesmějí lapat ani kuny, ani kočky, lišky, psi, ani draví ptáci!!! Samozřejmě by mohlo dojít i k poranění člověka. Vždy, a to nejen při kladení pastí, ale i jedů musí být především sledována ochrana „necílových“ druhů zvířat. Odchyt toulavých a opuštěných zvířat je považován podle veterinárního zákona za asanační činnost, kterou mohou provádět jen kvalifikované osoby, pro které existuje speciální odborný kurz, který musejí absolvovat, aby mohly tuto činnost vykonávat.  
 
V domácnostech mohou lidé hubit myši povolenými na trhu dostupnými prostředky aniž k tomu musejí mít nějaké speciální školení, ale tzv. naveliko, v potravinářských závodech, skladech či v zemědělských hospodářstvích by měly tuto deratizační činnost vykonávat autorizované odborné firmy. Vždy je pak třeba zabezpečit, aby se k otráveným návnadám nemohla dostat domácí nebo hospodářská zvířata, a samozřejmě ani děti. Tráví-li se někde hlodavci, je nutné o tom informovat, mimo jiné například formou plakátků.
 
Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR