Bezpečnost potravin

Senzorické hodnocení potravin a surovin (školení)

Vydáno: 10. 2. 2009
Autor:

Školení pro pracovníky potravinářských závodů, řetězců, stravovacích zařízení a spotřebitelů. Praha, 18.2.2009.

Školení je určeno všem pracovníkům, kteří jsou zodpovědní za udržování systému managementu kvality a bezpečnosti (HACCP) v potravinářských závodech a stravovacích zařízeních, pracovníkům, kteří mají na starosti nákup potravin v potravinářských řetězcích, konečným spotřebitelům a všem, kteří se zajímají o kvalitu potravin.

Účastníci školení získají praktické znalosti a dovednosti nezbytné ke správnému posuzování potravin lidskými smysly. Naučí se vybírat, připravovat a hodnotit vzorky potravin a surovin. Zorientují se v současných legislativních požadavcích a právních předpisech, které se k potravinám vztahují, a vazbách mezi nimi.

Školení poskytne kvalitní základ pro další vzdělávání a umožní získat kvalifikaci hodnotitele.

Školení je ukončeno závěrečným testem, na jehož základě bude účastníkům vystaveno osvědčení o absolvování školení.

Program školení, závazná přihláška a organizační pokyny.

Uzávěrka přihlášek je 10.2.2009.

Zdroj: TÜV SÜD Czech