Bezpečnost potravin

Senzorické a reologické vlastnosti komerčních kečupů

Vydáno: 8. 9. 2009
Autor:

Výsledky analýzy komerčních kečupů z hlediska textury a organoleptických vlastností.

V různých supermarketech v ČR bylo zakoupeno celkem 20 vzorků kečupu, u kterých se následně zjišťovaly reologické a senzorické vlastnosti.

U všech sledovaných parametrů byly zjištěny velké rozdíly. Mezi reologickými a senzorickými vlastnostmi byla zjištěna řada statisticky významných vztahů. Výsledky studie jsou k dispozici v příloze.

 

Příloha: Textural and Flavour Characteristics of Commercial Tomato Ketchups (pdf)

 

Pozn.: Uvedená práce byla podpořena grantem GAČR č. IAA 2060404 a grantem MŠMT č. MSM6046137305.

 

Zdroj: Czech J. Food Sci. 27, 2009, č. 3, s. 165–170