Bezpečnost potravin

Seminář Výživa mléčného skotu v ekologickém zemědělství založená na krmivech z trvalých travních porostů

Vydáno: 14. 4. 2010
Autor:

Bioinstitut a svaz PRO-BIO pořádá seminář 13. května 2010 od 10 hodin na farmě Ing. Dalibora Vacka v Opatovicích u Hranic.

Pozvánka


Přihlášky nejpozději do 5. 5. 2010, poplatek 50 Kč.


Kontakty:

info@bioinstitut.cz

585 631182