Bezpečnost potravin

Seminář u příležitosti Evropského antibiotického dne

Vydáno: 19. 10. 2015
Autor: KM EFSA

Praha, 18. listopadu 2015

Koordinační místo pro vědeckou a technickou spolupráci s EFSA
při Ministerstvu zemědělství

pořádá společně s

Národným kontaktným bodom SR pre vedeckú a technickú spoluprácu s EFSA
při Ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja venkova SR

odborný seminář na téma antimikrobiální rezistence

u příležitosti Evropského antibiotického dne
European Antibiotic Awareness Day


Kdy: 18. listopadu 2015, od 9:00 hod.
Kde: Státní veterinární správa, Slezská 100/7, Praha 2

Na semináři vystoupí odborníci pro oblast antimikrobiální rezistence z ČR, SR, Německa a Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA).

Tlumočení ČJ/AJ bude zajištěno.

Vstup na seminář je volný po předchozí registraci; ta je možná do pátku 13. 11. 2015 zasláním oznámení o účasti na e-mail: efsa.focalpoint@mze.cz. Kapacita sálu je omezena, doporučujeme včasnou registraci.

Program semináře naleznete v příloze.

Evropský antibiotický den (European Antibiotic Awareness Day EAAD) připadá každoročně na 18. listopadu a jeho příprava je od roku 2008 koordinována Evropským centrem pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC). Tato významná iniciativa v oblasti ochrany veřejného zdraví je podporována Evropskou komisí i Evropským parlamentem. Iniciativa je zaměřená na laickou i odbornou veřejnost a jejím hlavním cílem je napomoci k zodpovědnému zacházení s antibiotiky a upozornit na rizika spojená s jejich nevhodným užíváním.

Zdroj: KM EFSA, Ministerstvo zemědělství