Bezpečnost potravin

Seminář o jakosti potravin a potravinových surovin

Vydáno: 20. 2. 2008
Autor:

Pozvánka na XXXIV. seminář o jakosti potravin a potravinových surovin v Brně.

 Dne 5. března 2008 se bude konat na Mendlově zemědělské a lesnické univerzitě v Brně XXXIV. Seminář o jakosti potravin a potravinových surovin. Seminář se uskuteční od 9.00 hod. do 15.00 hod. na MZLU v Brně, Zemědělská 1, v budově A, 2. patře v Aule.
 Na semináři budou předneseny tři vyžádané přednášky na téma kvalita biopotravin (Prof. Komprda), GMO jako potravinové surovin a potraviny (Prof. Káš) a Funkční potraviny dnes a zítra (Prof. Kalač). Přednášková část bude doplněna o sdělení  Jakost výživy ve vývoji člověka (Prof. Kopec),  Trans-mastné kyseliny v potravinářských výrobcích na českém trhu (Doc. Dostálová),  Koncepce nízkokyslíkaté atmosféry při skladování jablek (Prof. Goliáš) a Využití FT NIR spektrometrie k analýze stupně zrání eidamských sýrů (Ing. Šustová a Ing. Lužová). Přednášková sdělení budou doplněna o asi 60 posterových sdělení.
 Vložné na seminář činí 500.00 Kč, což zahrnuje oběd, sborník a režijní náklady. Zájemci o pasivní účast na semináři se musí přihlásit nejpozději do  29. února 2008 na adresu garanta semináře Ing. Jůzla a zaplatit také vložné na účet č.7200310267 /0100, var. symbol 9502280031. Součásti závazné přihlášky musí být i sdělení, jak a kdy bylo zaplaceno vložné.
Další informace Vám může poskytnout garant semináře Ing. Miroslav Jůzl, PhD, mirajuzl@seznam.cz nebo tel. 545 133 264. 

Program semináře a pozvánka