Bezpečnost potravin

Seminář  „Nové zemědělské technologie a jejich využití v potravinářství“

Vydáno: 4. 8. 2010
Autor: berankova1

Seminář proběhne 26. 8. 2010 v rámci výstavy "Země živitelka".

Ministerstvo zemědělství organizuje, ve spolupráci s významnými odborníky na problematiku GMO, seminář pro odbornou i laickou veřejnost:

„Nové zemědělské technologie a jejich využití v potravinářství

Seminář se bude konat 26. srpna 2010 v rámci výstavy "Země živitelka" na Výstavišti České Budějovice, v pavilonu Z.
Začátek semináře: 14:00 hod (pavilon bude otevřen 20 minut před začátkem semináře)
Vstup na seminář je zdarma.

Témata semináře:
– Geneticky modifikované potraviny a krmiva (Ing. Jitka Götzová, ředitelka odboru bezpečnosti potravin, MZe)
– Potraviny a šlechtitelství (Prof. RNDr. Jaroslav Drobník, CSc., emeritní profesor UK)
– Zvířata krmená GM krmivy (prof. Ing. Jaroslav Petr, DrSc., VÚŽV)
– Vliv GM plodin na životní prostředí (Prof. RNDr. František Sehnal, CSc., ředitel Biologického centra AV ČR, v.v.i.)
– Registrace odrůd polních plodin v ČR (Ing. Karel Říha, ÚKZÚZ)
– GM organismy a jejich produkty pod dohledem (Ing. Marie Křístková, Ph.D., odbor rostlinných komodit, MZe)
 
Pozvánka