Bezpečnost potravin

Seminář  „Materiály a předměty určené pro styk s potravinami“

Vydáno: 6. 10. 2009
Autor: berankova1

Mezinárodní seminář proběhne 12. - 13. 11. 2009 v Praze 6, Břevnovském klášteře.

Ministerstvo zdravotnictví ČR, Státní zdravotní ústav v Praze a Úrad verejného zdravotníctva SR, Regionálny úrad verejného zdravotníctva se sídlem v Popradu, pod záštitou hlavních hygieniků ČR a SR pořádají mezinárodní seminář: "Materiály a předměty určené pro styk s potravinami, jejich úřední kontroly, prohlášení o shodě a ostatní dokumentace."

Seminář je určen pro výrobce, dovozce, distributory či výrobce potravin, kteří vyrábí, dováží nebo prodávají materiály a předměty určené pro styk s potravinami v České a Slovenské republice nebo pro výrobce potravin, kteří používají potravinářské obalové prostředky nebo potravinářská náčiní nebo zařízení, na něž se vztahují Nařízení Evropského parlamentu a Rady č.1935/2004/ES na materiály a předměty určené pro styk s potravinami a jejich úřední kontroly podle Nařízení EP a Rady č. 882/2004/ES.
Seminář je zaměřen na prohloubení znalostí příslušné evropské legislativy a národních předpisů a na výměnu zkušeností mezi odpovědnými pracovníky podnikatelské sféry a pracovníky dozorových orgánů obou republik při realizaci úředních kontrolních akcí v období 2008-2009.

Účast na mezinárodním semináři, týkajícím se problematiky bezpečnosti a úřední kontroly materiálů a předmětů určených pro styk s potravinami, je nutné potvrdit v přiložené závazné přihlášce nejpozději do 20.10. 2009.

Pozvánka a program semináře (133,96 KB) 

Závazná přihláška (47,00 KB)