Bezpečnost potravin

Seminář ke Světovému dni výživy

Vydáno: 21. 10. 2010
Autor: berankova1

Seminář se koná v úterý dne 26. října 2010 v budově MZe ČR.

Výzkumný ústav potravinářský Praha, v.v.i. ve spolupráci se Společností pro výživu, o.s. a pod záštitou Ministerstva zemědělství ČR, PhDr. Juraje Chmiela, CSc., náměstka ministra a předsedy Českého výboru pro spolupráci s FAO pořádají

Seminář ke Světovému dni výživy
Seminář se koná v úterý dne 26. října 2010 od 10.00 hod. ve velké zasedací místnosti č. 400 v budově MZe ČR, Těšnov 17, 117 05 Praha 1

PROGRAM
Moderátoři:  Ing. Ctibor Perlín, CSc., Ing. Jarmila Blattná, CSc.
Slavnostní zahájení: Ing. Marta Teplá, ředitelka odboru zahraničně obchodní 
                             spolupráce MZe

– Ing. Martina Nováková, Prof. Ing. Jan Káš, DrSc.,
  Ústav biochemie a mikrobiologie, VŠCHT  Praha
  Možnosti ve využívání GMO pro potřeby výživy

– Ing. Olga Štiková, Ing. Ilona Mrhálková,
  UZEI Praha
  Vývoj spotřeby a nutričního hodnocení včetně zmapování výkyvů ve spotřebitelských
  cenách potravin v ČR

– Ing. RNDr. Jaroslav Rožnovský1, CSc., Ing. Věra Kožnarová2, CSc.,
  1 Český hydrometeorologický ústav, Brno
  2 ČZU Praha
  Dopad klimatických změn na produkci potravinářských a technických plodin

– MUDr. Bohumil Turek1, CSc., Ing. Ctibor Perlín,2 CSc.,
  1 Společnost pro výživu
  2 VÚPP, v.v.i.
  Potravina a údajná chemická rizika

Účast na semináři není vázána na vložné
Pozvánka