Bezpečnost potravin

Seminář k normám potravinové bezpečnosti  –  zpracování masa, mléka, ovoce a zeleniny

Vydáno: 30. 8. 2008
Autor:

ÚZEI pořádá v rámci mezinárodního projektu INPLISTA seminář, který se uskuteční dne 9.10.2008  a je určen pro zástupce malých a středních podniků.

Ústav zemědělské ekonomiky a informací pořádá v rámci mezinárodního projektu INPLISTA spolufinancovaného z 6. rámcového programu
Seminář k normám potravinové bezpečnosti –  zpracování masa, mléka, ovoce a zeleniny, který se uskuteční dne 9.10.2008  a je určen pro zástupce malých a středních podniků.

Program (viz Pozvánka):
  9:00 –   9:30  – Registrace účastníků
  9:30 –   9:45  – Úvodní slovo – představení projektu INPLISTA
  9:45 – 10:45  – Přehled nebezpečí při výrobě potravin   –   Ing. Jan Pivoňka                              
10:45 –  10:55 – Přestávka na kávu
10:45 – 11:45 – Požadavky norem GFSI nad legislativní rámec –   Ing. Jan Pivoňka
11:45 – 13:00 –  Přestávka na oběd
13:00 – 14:00 – Výklad požadavků norem GFSI specificky pro zpracování masa, mléka a
                             zeleniny – zkušenosti z auditů   –   Doc. Ing. Michal Voldřich CSc.
14:00 – 14:15 –  Diskuse
14:15 – 15:45 –  Praktický workshop k požadavkům norem GFSI v prezentovaných oblastech
                        –    Doc. Ing. Michal Voldřich, CSc.
15:45 – 16:00 –  Diskuse a závěr

Zájem o účast na semináři je nutné potvrdit do 3.10.2008 na email pekarkova.andrea@uzei.cz  Účast na semináři je bezplatná, účastníci obdrží „Osvědčení o účasti“.

INPLISTA je projekt spolufinancovaný Evropskou unií. Tento projekt je zaměřen na  poskytování informací malým a středním evropským podnikům ke standardům zajišťujícím  kvalitu a bezpečnost potravin. V této souvislosti bude zorganizována série odborných  školení. Podrobnosti o tomto projektu je možné shlédnout na internetové adrese  www.inplista.eu, ve výběru je možné si vyhledat i českou verzi.