Bezpečnost potravin

Seminář: Jak se orientovat v kvalitě masných výrobků

Vydáno: 15. 11. 2010
Autor:

Dne 30. 11. 2010 pořádá ČPS ve spolupráci s ÚZEI v Praze na Novotného Lávce další potravinářský úterek.

Pozvánka


Úvod:    

Popis skupin masných výrobků dle národních předpisů ČR

Hlavní část:

Co spotřebiteli prozradí etiketa balených a zabalených masných  výrobků?

Jak získat informace o nebalených masných výrobcích?

Co se rozumí masem při výrobě a označování masných výrobků?

Vybrané masné výrobky – požadavky stanovené národními předpisy ČR

Chráněná označením původu, Chráněná zeměpisná označení a Zaručené tradiční speciality.

Závěr přednášky a diskuse k dotčeným tématům.