Bezpečnost potravin

Seminář „Česká technologická platforma“

Vydáno: 13. 4. 2011
Autor: Ing. Irena Suková

Potravinářský úterek se koná 26. dubna od 14 h na Novotného lávce v Praze. Autoři přednášky: Ing. Miroslav Koberna, CSc. a Ing. František Sládek, CSc.

Pozvánka

Abstrakt k přednášce

Česká technologická platforma pro potraviny (ČTPP) vznikla jakožto reakce na ustavení Evropské technologické platformy pro potraviny „FOOD FOR LIFE“ (ETP) v roce 2006. V současnosti má více než 80 členů podél celého potravinového řetězce. Jejími hlavními prioritami jsou: bezpečnost potravin, kvalita potravin, potraviny a spotřebitel a potraviny a zdraví a také komunikace, vzdělávání a transfer znalostí. Priority jsou promítnuty do základních dokumentů platformy: vizí, strategické výzkumné agendy a implementačního plánu. Odborná činnost se odehrává v pracovních skupinách, složených z odborníků z oboru i z výrobců, kterých je v současnosti sedm. ČTPP podporuje informační a publikační aktivity a spolupráci na domácí i zahraniční půdě. Jako koordinátor platformy pracuje v současnosti Potravinářská komora ČR, nejvyšším orgánem platformy je plenární zasedání, vlastní vedení zajišťuje řídící výbor volený na dobu dvou let ve spolupráci s vědeckým výborem a poradní skupinou. Přehled aktivit a dosažených výsledků je součástí výroční zprávy, další informace je možno nalézt na www.ctpp.cz .