Bezpečnost potravin

Sdělovacím prostředkům. Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě

Vydáno: 17. 8. 2007
Autor: pospisilova

Kontrola   obsahu barviv ve zmrzlinách ve stravovacích provozech   na území Moravskoslezského kraje

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě,
Na Bělidle 7, 702 00 OSTRAVA

       Zmrzliny jsou velice oblíbenou pochoutkou letních měsíců zejména mezi dětmi. K prodeji zmrzliny láká malé spotřebitele i barva těchto výrobků, proto provedli  pracovníci Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje v termínu od1.6.2007 do 31.7.2007 cílenou kontrolní akci zaměřenou na obsah barviv  ve zmrzlinách .

        šetření bylo provedeno celkem ve 20 provozovnách na území celého Moravskoslezského kraje, kde bylo celkem odebráno pro vyšetření obsahu barviv 41 vzorků různých druhů zmrzlin .

         U 2 vzorků bylo zjištěno  překročení limitních hodnot pro obsah barviv ve zmrzlinách, u 3 vzorků byly výsledky obsahu barviv limitní. V jednom případě si provozovatel dovezl směs na výrobu zmrzliny ze zahraničí, tato směs obsahovala i barvivo Amarant, které legislativa Evropské unie nepovoluje pro barvení zmrzlin, navíc obsah barviv  v hotové zmrzlině byl asi dvakrát vyšší než povoluje limit daný Evropskou komisí . U ostatních výrobců byl limitní nebo nadlimitní nález dán nepřesným dávkováním barviv, kdy byla barviva dávkována tzv. od oka. V jednom případě dávkoval zmrzlinář nepřesně z toho důvodu, že barvivo z dovozu  nebylo vybaveno návodem pro dávkování.

        Na základě výsledků laboratorních vyšetření  byla ze strany Krajské hygienické stanice  Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě  vydána opatření, kterým byla zakázána výroba nevyhovujících druhů zmrzliny do doby sjednání nápravy. Za zjištěné závady byly na místě uloženy blokové pokuty v celkové výši 2 500,- Kč a ve dvou případech bude uložena pokuta ve správním řízení.

      V 6 případech  se neshodovaly údaje o obsahu barviv na etiketě směsi používané pro výrobu zmrzliny s obsahem barviv ve zmrzlině. Tyto nedostatky ve značení směsí a barviv budou předány k došetření příslušnému orgánu dozoru – Státní zemědělské a potravinářské inspekci .

      Z výsledků šetření vyplývá, že provozovatelé výrobci zmrzlin si neuvědomují , že používaná barviva mají stanoveny limity pro jejich obsah v konečném výrobku – zmrzlinách, že limity jsou stanoveny s ohledem na  zdravotní rizikovost barviv a že  není možno barviva dávkovat podle výsledného barevného efektu.

    

MUDr. Helena Šebáková

Ředitelka Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě