Bezpečnost potravin

SCFCAH: zasedání sekce “Geneticky modifikované potraviny a krmiva”

Vydáno: 29. 1. 2009
Autor:

Program zasedání, které se uskuteční dne 16.2.2009. Zprávy z předcházejících  zasedání.

Sekce pro geneticky modifikované potraviny a krmiva & ekologická rizika Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat (SCFCAH) bude zasedat dne 16. února 2009. Na programu zasedání bude:
– diskuse a stanovisko k návrhu rozhodnutí Komise týkajícího se přechodného zákazu použití a prodeje semen odrůd GM kukuřice (Zea mays L. line MON810);
– diskuse a stanovisko k návrhu rozhodnutí Komise týkajícího se přechodného zákazu pěstování semen GM kukuřice (Zea mays L. line MON810) ve Francii;
– různé problematiky.
 
Informace (programy a zprávy) z předcházejících zasedání SCFCAH – sekce pro GM potraviny a krmiva.