Bezpečnost potravin

Sběr dat o výskytu etylkarbamátu a esterů 3-MCPD v potravinách

Vydáno: 28. 6. 2010
Autor:

Technická zpráva EFSA.

Doporučení Komise 2010/133/EU se týká prevence a snížení kontaminace lihovin z peckovin a lihovin z výlisků peckovin ethylkarbamátem a monitorování obsahu ethylkarbamátu v těchto nápojích. Údaje z monitoringu (2010–2012) by se měly zasílat do EFSA ve formátu stanoveném EFSA.
Pokud jde o estery 3-MCPD (3-monochlorpropan-1,2-diolu), jsou zapotřebí další údaje o jejich toxicitě a výskytu v různých potravinách. Údaje, které se shromáždí, budou využity v další etapě pro posouzení rizika.
 
EFSA připravil vzor pro sběr dat týkajících se výskytu etylkarbamátu a esterů 3-MCPD (viz příloha). Údaje se budou zasílat do EFSA ve formě tabulky vytvořené v programu MS Excel. Jednotný formát zajistí harmonizované hlášení údajů o výskytu těchto kontaminantů.
 
 
Zdroj: EFSA