Bezpečnost potravin

Sběr dat o spotřebě potravin v EU

Vydáno: 4. 1. 2010
Autor:

Zásady vydané EFSA pro sběr dat o spotřebě potravin na národní úrovni pro celoevropský přehled.

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) vydal směrnici (viz příloha) o metodách a postupech, které je třeba dodržovat při sběru národních údajů o spotřebě potravin. Tento dokument má přispět k harmonizaci sběru dat o příjmu potravin na evropské úrovni. Uveřejnění tohoto dokumentu je prvním a důležitým krokem k přípravě celoevropského přehledu o spotřebě potravin “What’s on the Menu in Europe”, který bude podle EFSA zveřejněn v roce 2011.
Směrnice byla schválena expertní skupinou pro data o spotřebě potravin (Expert Group on Food Consumption Data, EGFCD). EGFCD pracuje od roku 2007 a jsou v ní zástupci všech členských států EU.
 
 
Zdroj: EFSA
 
DATEX je oddělení EFSA zabývající se sběrem, ověřováním a analýzou dat o spotřebě potravin a výskytem chemických látek v potravinách a krmivech, což umožňuje odhadovat expozici na evropské úrovni.