Bezpečnost potravin

Save the date: Potraviny a složky potravin získané z buněčných kultur

Vydáno: 19. 12. 2022
Autor: KM EFSA

27. vědecké kolokvium EFSA, Brusel+on-line, 11.-12. 5. 2023

Nedávný pokrok v oborech, jako je tkáňové inženýrství, buněčné kultury a syntetická biologie, otevřel cestu novým technologickým přístupům a produktům v zemědělsko-potravinářském odvětví. Mezi nimi vynikají potraviny živočišného nebo rostlinného původu získané z buněčných kultur a potravinové složky vyrobené přesnou fermentací.

V systému EU vyžadují tyto druhy výrobků povolení před uvedením na trh v rámci různých sektorových regulačních rámců zahrnujících vědecké poradenství EFSA, jako jsou nařízení o nových potravinách a nařízení o potravinářských přídatných látkách. Proto je nezbytné, aby metodiky hodnocení rizik a odborné znalosti EFSA v této oblasti držely krok s tímto technologickým vývojem.

Tímto vědeckým kolokviem by EFSA chtěl svést dohromady odborníky a stakeholdery, aby diskutovali o probíhajících trendech a výzkumu v této oblasti a o požadavcích na to, aby hodnocení rizik prováděné EFSA odpovídalo svému účelu.

Cílem kolokvia je:
– identifikovat odvětví zemědělsko-potravinářského systému, která jsou relevantní pro potraviny a složky potravin získané z buněčných kultur;
– zhodnotit současný stav pokud jde o relevantní koncepce, technologie a odvozené produkty;
– diskutovat o nových bezpečnostních a metodických aspektech a jejich dopadu na přístupy EFSA k hodnocení rizik.

Kolokvium naváže na diskuse probíhající mezi EFSA a stakeholdery, mimo jiné během setkání „Laboratoře budoucích potravin a krmiv: Workshop zúčastněných stran o nových zdrojích a technologiích v oblasti potravin a krmiv„, který se uskuteční 7. – 8. března 2023.

Pro další informace a k odběru aktualit týkajících se kolokvia navštivte webové stránky EFSA.

Zdroj: EFSA