Bezpečnost potravin

Save the date: Konference „Věda se setkává s politikou“ na téma „Iniciativy EU směřující k rozsáhlému využití NGS v boji proti potravinovým hrozbám“

Vydáno: 17. 1. 2023
Autor: KM EFSA

Parma a on-line, 5.-6. září 2023

Vzhledem k úspěchu první virtuální konference „Science Meets Policy“ (konané v září 2020 za účasti více než 500 účastníků ze 49 zemí světa) pořádají EFSA a pracovní skupina EK pro celogenomové sekvenování (WGS) tvořená zástupci referenčních laboratoří EU (EURL) druhou akci v této sérii. Bude ji hostit EFSA ve svých prostorách v italské Parmě ve dnech 5. a 6. září 2023

Na konferenci v roce 2020 se zúčastněnými stranami se diskutovalo o současném stavu budování systému EU pro sběr a analýzu genomických dat z potravinových patogenů na podporu rozhodování příslušných orgánů. Akce se zaměřila především na otázky vyplývající z neexistence právního rámce EU, který by zajistil ochranu údajů a důvěru spotřebitelů v trh s potravinami a zároveň umožnil příslušným orgánům založit opatření na silných vědeckých důkazech. 

Na akci v roce 2023 bude zvláštní pozornost věnována právním aspektům bezpečnosti potravin, přičemž budou zdůrazněny překážky pro schválení výše uvedeného přístupu a budou projednána možná řešení, která odrážejí současné a/nebo budoucí strategie příslušných orgánů a zúčastněných stran, jež se akce účastní.

Zasedání je otevřené všem zúčastněným stranám a bude důležité zejména pro příslušné orgány pro hodnocení rizik v oblasti bezpečnosti potravin v EU i mimo ni, jakož i pro tvůrce politik, akademiky a zúčastněné strany, které se o toto téma zajímají. 

Program konference bude zveřejněn na internetových stránkách EFSA v souvislosti s otevřením registrací. Registrace bude zahájena 14. dubna 2023 a ukončena 30. června pro fyzickou účast nebo 1. září pro online účast.

Fyzická účast je omezena na maximálně 200 účastníků, zatímco online účast bude neomezená.

Zasedání se bude konat v italské Parmě a online. 

Další logistické podrobnosti budou vybraným účastníkům pro osobní účast sděleny po potvrzení jejich registrace. Účastníkům online bude odkaz pro připojení k setkání sdělen 1. září.

Akce bude probíhat v angličtině. Překlad nebude zajištěn.

Účast na akci je bezplatná. Osobní účastníci, pokud nebudou pozváni EFSA, si musí hradit cestovní náklady a náklady na ubytování.

Zdroj: EFSA