Bezpečnost potravin

Save the date: Informační setkání EFSA k návrhu pokynů pro tvorbu protokolů

Vydáno: 4. 1. 2023
Autor: KM EFSA

On-line, 28. března 2023

EFSA se zavázal poskytovat důvěryhodné vědecké poradenství a informovat o rizicích od farmy až po stůl. K dosažení tohoto cíle je ve Strategii EFSA 2027 popsána potřeba účelných protokolů pro obecné vědecké poradenství EFSA. Protokoly a priori znázorňují cíl hodnocení (formulaci problému) a metody, které budou použity při jeho provádění.

Vědecký výbor EFSA připravuje dokument s pokyny, který má vědeckým panelům a útvarům EFSA poskytnout harmonizovaný, ale flexibilní rámec pro vypracování protokolů pro „obecné mandáty“ (tj. mandáty, které se netýkají regulovaných produktů). Pokyny mohou být užitečné také pro přípravu dokumentace k regulovaným přípravkům, pokud vědecký a regulační rámec plně neupřesňuje požadavky na údaje a/nebo metody sběru, analýzy a syntézy údajů.

Návrh dokumentu s pokyny projde v období březen až květen 2023 veřejnou konzultací, jejímž cílem bude získat zpětnou vazbu a podněty od zúčastněných stran před přijetím dokumentu vědeckým výborem úřadu EFSA, které je plánováno na září 2023.

Akce bude probíhat společně s veřejnou konzultací a bude mít následující cíle:
– poskytnout zájemcům jasný přehled o návrhu dokumentu, aby mohli prostřednictvím veřejné konzultace předložit své připomínky.
– zodpovědět otázky, které přispějí k lepšímu pochopení návrhu dokumentu

On-line registrace bude otevřena začátkem března 2023.

Další informace a registrační nástroj naleznete na webu EFSA.

Zdroj: EFSA